Vocabulary - 語彙

numbers
Romaji Kanji English Polish
ichi one jeden, raz
ni two dwa
san three trzy
yon four cztery
go five pięć
roku six sześć
shichi seven siedem
nana seven siedem
hachi eight osiem
kyuu nine liczebnik
juu ten dziesięć
hyaku hundred sto
sen thousand tysiąc
body
Romaji Kanji English Polish
atama head głowa
komekami こめかみ temple (anatomy) Skroń
ago Chin podbródek, szczęka
kata shoulder ramię
sakotsu 鎖骨 collar bone obojczyk
senaka 背中 back powrót
kakato heel pięta
ashi leg noga, stopa
sune tibia / shin kość piszczelowa
hiza knee kolano
sokuto 足刀 side of foot zewnętrzna krawędź stopy
haisoku 背足 instep podbicie / grzebiet stopy
hiji elbow łokieć
te hand dłoń, ręka
shuto 手刀 knife Hand zewnętrzna krawędź dłoni
nukite 抜手 spear hand ręka włócznia
haishu 背手 back of the hand grzbiet dłoni
yubi finger palec
nakayubi 中指 middle finger środkowy palec
oyayubi 親指 thumb kciuk
nihon 二本 two fingers dwa palce
yonhon 四本 four fingers four palce
hizo ひぞう(脾臓) spleen śledziona
kansetsu 関節 joint staw
hara stomach brzuch
kami かみ(髪) hair włosy
position
Romaji Kanji English Polish
chudan 中段 middle part of the body, chest area strefa środkowa (od pasa do szyi)
gedan 下段 lower body strefa dolna (od pasa w dół)
jodan 上段 face area strefa górna (głowa i szyja)
migi right prawy
hidari left lewy
sayu 左右 left and right prawo i lewo (w sensie w bok podczas technik)
shita bellow / under poniżej
ushiro 後ろ back w tył
gyaku reverse przeciwnie
uchi 打ち / 内 strike / inside uderzenie (po łuku) / od środka na zewnątrz
soto outside z zewnątrz do środka; zewnętrzna strona
oroshi 下し take down / drop w dół
age 揚げ raised w górę
animal
Romaji Kanji English Polish
neko cat kot
tsuru crane (bird) żuraw
color
Romaji Kanji English Polish
aka red czerwony
aoi 青い blue niebieski
shiroi 白い white biały
kuroi 黒い black czarny
kiiroi 黄色い yellow żółty
midori green zielony
chairoi 茶色 brown brązowy
strike
Romaji Kanji English Polish
tsuki 突き punch uderzenie po linii prostej, pchnięcie
ate 当て strike uderzenia (łokciem)
hiraken 平拳 back hand knuckle strike
uraken 裏拳 back fist grzbiet pięści
ipponken 一本拳 one fist Jedna pięść
block
Romaji Kanji English Polish
uke 受け block blok
stance
Romaji Kanji English Polish
dachi 立ち stance pozycja (nóg)
fudo 不動 immobility / fixed nieruchome
yoi 良い good gotów, pozycja gotowości
heisoku 閉足 closed feet zamknięte stopy
kake hanging zahaczyć
tobi 飛び jumping skakać
tate vertical wysokość, podłużny; pionowy
heiko 平行 parallel równolegle
musubi 結び node / link / attachment węzeł, zawęźlić, zacieśnić
kiba 騎馬 cavalier / horseman jeździec
kick
Romaji Kanji English Polish
geri 蹴り kick kopnięcie
keage 蹴上 kick up kopnięcie w górę prostą nogą
other
Romaji Kanji English Polish
hon book / basic / used to count the objects round and long
kin gold złoto
morote 両手 both hands oburącz
ryo both Zarówno
moro bi / pair / twin obie
ganmen 顔面 Face skroń, twarz
shomen 正面 front / front view przód, front, czoło
jun order / turn w porządku
obi belt pas
beruto ベルト belt pas
mawashi 回し turn / rotate okrężnie; toczyć, obracać
hachiji 八字 eight characters cyfra osiem (godzina 8 na zegarze)
juji 十字 cross krzyż
tettsui 鉄槌 hammer pięść młot
akushu 握手 handshake uścisk dłoni
arigatou ありがとう thank you dziękuję
dansei 男性 man człowiek, mężczyzna
ha teeth ząb
hai はい yes tak
hajime 始め start ! początek, zaczynać; naprzód
karategi 空手着 Karate-gi, called Kimono is some countries stroj do karate (w skrócie Gi)